3)Välfärdens sista andetag…

 Stockholms län 2013

 Sollentuna kommun antal invånare 60 528.

 Sollentuna kommun redovisar ett resultat på plus 170 miljoner kronor, 2012

 Unga vuxna ingen känd sysselsättning 46,8% ingen känd inkomst 66 %

1) Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Om-Sollentuna/Kommunens-ekonomi/Budget/Budget-2013/

2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

*Ingen sysselsättning inga skatteintäkter.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s