10) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

 Stockholm stad/kommun antal 885 653 invånare.

 Unga vuxna ingen känd sysselsättning 49,8%  ingen känd inkomst 68,3 %

 1)    Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)    ”Oförändrad skatt på 17,48 kr med beredskap för sämre ekonomiska tider i Europa. Långsiktiga satsningar på välfärdsverksamheterna i en stabil ekonomi”.

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Budgetforslag-2012/Tidigare-budgetar/

2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

*Ingen sysselsättning inga skatteintäkter.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s