Skatt och välfärd, vad gör alla politiker?

Vad dina skattepengar går till

Skatteverkets sammanställning

 Ett exempel med en hundralapp som fördelas ut över olika områden dit skatten används.

Socialt skydd – 43 kronor och 50 öre

I Sverige är vi som individer ganska skyddade när det gäller sjukpenning och pension med mera. Det här är främst för att en stor del av den skatt vi betalar in placeras på det här området just för att skapa en trygghet för varje svensk som finns i systemet. Här finansieras föräldrapenning, studiemedel och arbetslöshetsersättningar.

Näringsliv – 8 kronor och 20 öre

För att samhället skall fungera med infrastruktur och kollektivtrafik måste en del av pengarna som kommer in i form av skatter användas för att underhålla vägar, utveckla kollektivtrafiken samt att bygga ut järnvägsnätet.

Bostäder och samhällsutveckling – 1 kronor och 10 öre

I den här delen av skattefinansieringen används pengarna för att utveckla och planera helt nya bostadsområden runt om i landet. Alla hushåll skall ha en fungerande vattenförsörjning samt också en fungerande gatubelysning i de områden där man har sin bostad. Till detta används svenska skattepengar som finansiering.

Utbildning – 14 kronor och 30 öre

I Sverige har vi en skolreform som säger att det skall vara gratis att utbilda sig och alla, oavsett förutsättningar skall ha möjligheten att studera om så önskas. För att det här skall vara möjligt måste pengarna tas från den skatt som betalas och det är också det som möjliggör att vi har den skolreform som vi har idag.

Försvar – 3 kronor och 20 öre

Även om det svenska försvaret har hårdbantats de senaste åren är det inte helt och hållet borttaget. Vi har fortfarande land och luftstyrkor som försvarar landets gränser men som också används för fredsbevarande uppdrag runt om i världen. Försvaret kostar pengar och finansieras helt och hållet med skatteintäkter.

Hälso- och sjukvård – 12 kronor och 90 öre

Den svenska sjukvården är högt rankad världen över och är ofta väldigt omtalad eftersom vi har en mycket bra och dessutom gratis sjukvård i Sverige. Här finns allt från folkhälsosjukvård till specialistsjukvård samtidigt som allmän sjukvård, mediciner, läkemedel, tandvård och medicinska hjälpmedel måste finansieras till behövande. Det här görs med hjälp av den skatt som betalas.

Samhällsskydd och rättsskipning – 2 kronor och 60 öre

För att inte anarki skall uppstå i samhället måste vi ha ha en rättsapparat som tar hand om de människor som hamnat snett i livet. Polis, räddningstjänst, domstolar och kriminalvård är alla statliga institutioner som finansieras med hjälp av skattepengar från arbetande människor.

Offentlig förvaltning – 11 kronor och 80 öre

Sverige hade inte fungerat utan sin apparat med departement, riksdag och regering. Eftersom Sverige också har en ganska omfattande stadsskuld måste landet betala räntor till sina långivare. Pengarna som betalas in som skatt till offentlig förvaltning används till just de här ändamålen. Även de pengar som ges som bistånd till andra länder kommer från den offentliga förvaltningen.

Kultur och fritidsverksamhet – 2 kronor

Alla inrättningar som bjuder på kultur och fritidsmöjligheter måste finansieras med statliga medel. Bibliotek och museer samt idrottsanläggningar är alla delar av vad som erbjuds det svenska folket tack vare de inkomster som tillkommer med hjälp av skatter.

Miljöskydd – 40 öre

Avfallshanteringen i Sverige kostar pengar och för att vi skall få en sund och bra livsstil där sopor inte slängs på gator och i sjöar och hav måste renhållningen arbeta med att hålla Sverige rent. Det här finansieras också av de skatter som betalas av arbetarna. Även förebyggande åtgärder mot att sjöar försurar eller att oljeutsläpp skadar vår natur finansieras med den här sektorns skattepengar.

 Källa: http://www.alltomspara.se/var-tar-vara-skattepengar-vagen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s