19) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Nykvarn kommun antal 6 497 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 31,8%  ingen känd inkomst 52,9%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Glädjande nog har det skett en ordentlig resultatåterhämtning i driftbudgeten för 2012. 2011 års historiska resultat på -16,5 mkr har förbättrats med fem miljoner till -11,6 mkr under 2012 och återhämtningen är ett faktum, trots att vi har en bit kvar till en driftbudget i balans”.

http://www.nykvarn.se/download/18.6fb8dc2b13c90864ef3bb0/%C3%85rsredovisning

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

Life Purpose and Life Intentions…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s