Ge poäng på vad politiker genomför…

2013-08-13 15.39.05

Politikområden KD

1) Bostad

2) Ekonomi och skatter

3 )Europasamarbetet

4 )Familj

5) Företagande och arbete

6) Högre utbildning och forskning

7) Internationellt

8) Jord– och skogsbruk

9) Jämställdhet

10 Kommunikationer och IT

11) Kultur och media

12) Lag och rätt

13) Migration och integration

14) Miljö och energi

15) Skola

16) Säkerhet och försvar

17) Trossamfund och religion

18Vård och omsorg

19)   Se tabellen nedan, sätt poäng efter vad du anser är goda resultat inom ovan nämnda områden. ( poäng 1-10, ämnen 1-25)

Referens; http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Politikomraden/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s