Walking The Distance

Advertisements

Ge poäng på vad politiker genomför…

2013-08-13 15.39.05

Politikområden KD

1) Bostad

2) Ekonomi och skatter

3 )Europasamarbetet

4 )Familj

5) Företagande och arbete

6) Högre utbildning och forskning

7) Internationellt

8) Jord– och skogsbruk

9) Jämställdhet

10 Kommunikationer och IT

11) Kultur och media

12) Lag och rätt

13) Migration och integration

14) Miljö och energi

15) Skola

16) Säkerhet och försvar

17) Trossamfund och religion

18Vård och omsorg

19)   Se tabellen nedan, sätt poäng efter vad du anser är goda resultat inom ovan nämnda områden. ( poäng 1-10, ämnen 1-25)

Referens; http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Politikomraden/