Vad tycker du? Ge Poäng

2013-08-12 15.01.36

Politikområden Centern

1)      Ekonomi och skatter

2)      EU

3)      Familj och boende

4)      Företagande och näringspolitik

5)      Försvars- och säkerhetspolitik

6)      Grundlag och samhällsutveckling

7)      Infrastruktur och trafik

8)      Jobb och arbetsliv

9)      Jordbruk, jakt och fiske

10)   Jämställdhet och feminism

11)   Kultur, media och idrott

12)   Lag och rätt

13)   Miljö, energi och klimat

14)   Skola och utbildning

15)   Sociala frågor, vård och omsorg

16)   Socialförsäkringar och bidrag

17)   Utrikes- och biståndsfrågor

18)   Öppenhet, integration och diskriminering

19)   Se tabellen nedan, sätt poäng efter vad du anser är goda resultat inom ovan nämnda områden. ( poäng 1-10, ämnen 1-25)

Referens; http://www.centerpartiet.se/Centerpolitik/Politikomraden/

Advertisements

LÅN FÖR ATT LEVA.

2013-08-12 15.02.55

Låna pengar men tänk på framtiden

När Riksbanken valt att sätta styrräntan så pass lågt som man gjort och därmed påverkat bankerna att sänka sina räntor mot kund kan det innebära vissa problem. Många tänker sig inte för och känner direkt att det är dags att investera i huset man länge velat köpa men inte haft råd. Att betala väldigt låg ränta är ju perfekt eftersom boendekostnaderna utslaget på året blir oerhört förmånliga. Det gäller emellertid att tänka efter noggrant innan man genomför finansieringen. Räntan är just nu låg av en anledning och det stavas rätt och slätt finanskris. Svenska staten vill få igång konsumtionen och erbjuder bankerna förmånliga räntor som i sin tur kan erbjuda kunderna bra räntor. Det här är dock inget läge som kommer fortgå under all framtid utan förr eller senare kommer räntorna gå upp, och det med råge.

Konsekvenser i familjens ekonomi

Det här kan få oanade konsekvenser. Människor som lånar pengar till låg ränta och det på sin marginal riskerar alltså om ett par år stå med stora lån och med ökande räntor som gör att pengarna inte kommer räcka till. Det blir alltså en ohållbar situation med lån som föder nya lån för att överhuvudtaget överleva. Det här visar på varför det är oerhört viktigt att titta på kalkyler tillsammans med rådgivare på bankerna om hur familjens ekonomi påverkas i olika situationer. Håller ekonomin för en ränteökning på fyra procent. Om det visar sig att det gör det så ser banken att det går att låna ut pengar, gör den däremot inte det kan det bli tufft att få låna pengar. Låna pengar men gör det med hänsyn till framtiden, det är det bästa receptet för en lyckad privatekonomi.

Källa: http://www.alltomspara.se/lan-av-pengar

Notis; Bolag som ägs av riskkapitalist bolag balanserar sina kostnader eller intäkter genom att låna upp värdet på bolagen de äger, för att sedan när skulderna överstiger tillgångarna begära tillskott av kapital, lån, av banken.  Banken lånar då ut pengar till miljardbolag, med en garant. Garanten för banken är staten och skattebetalarna för risken blir då minimal för banken som omfattas av bankgaranti, en bank får inte gå i konkurrs. Endast privat personer, skattebetalare, får gå i konkurs. Sedan kan riskkapitalister privatisera soliditeten, tillgångarna, och sedan förstatliga skulderna. Och banken får sina pengar inklusive ränta.

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/vard-och-bioteknik/agare-plockar-ut-miljard-ur-attendo_8429220.svd