26) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Vaxholms kommun antal 4 857 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 60 % ingen känd inkomst 52 %

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Slutresultatet blev dock ett skattenetto i enlighet med budget”.

http://www.vaxholm.se/dman/Document.phx?cmd=download&action=view&documentId=aw14813174110462

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

Life Purpose and Life Intentions…

Advertisements

25) Välfärdens sista andetag…

The seat of the County Administrative Board of...

The seat of the County Administrative Board of the Stockholm County, at Hantverkargatan 29 in Sweden. The flags are (from left to right), the European flag, the flag of Sweden and the flag of the County of Stockholm. (Photo credit: Wikipedia)

Stockholms län 2013

Värmdö kommun antal 39 616 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 46,4% ingen känd inkomst 57 %

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Den kommunala skattesatsen sänks för år 2012 från 20,28 till 20,13 kr”.

https://www2.varmdo.se/dman/Document.phx?documentId=nw29111162116430&cmd=download

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

Life Purpose and Life Intentions…

24) Välfärdens sista andetag…

Coat of arms of the county of Stockholm, Sweden.

Coat of arms of the county of Stockholm, Sweden. (Photo credit: Wikipedia)

Stockholms län 2013

Österåker kommun antal 40 370 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 40,4%  ingen känd inkomst 61,9%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2) * svår åtkomst när det kommer till budget i Österåker kommun, se PDF fil nedan.

http://www.osteraker.se/download/18.baf5e6c13320acb504800014189/Budget+2012.pdf

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

Life Purpose and Life Intentions…

4) Välfärdens sista andetag…

The seat of the County Administrative Board of...

The seat of the County Administrative Board of the Stockholm County, at Hantverkargatan 29 in Sweden. The flags are (from left to right), the European flag, the flag of Sweden and the flag of the County of Stockholm. (Photo credit: Wikipedia)

Stockholms län 2013

 Lidingö kommun antal 44 434 invånare.

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 60 % ingen känd inkomst 64,9%

1)    Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)    ”Budget för 2012 ett resultat på 24,5 mkr som således uppfyller det lagstadgade kravet om ekonomi i balans och stadens egna finansiella mål”.

http://www.lidingo.se

2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

*Ingen sysselsättning inga skatteintäkter.

 

2) Välfärdens sista andetag…

Image created by User:Johan Elisson. See also ...

Image created by User:Johan Elisson. See also Image:Tre kronor 2.jpg and Image:Tre kronor 3.jpg. (Photo credit: Wikipedia)

Stockholms län 2013

Danderyds kommun antal invånare, 31 992 individer.

“Ekonomiska resultat Kommunen redovisar ett positivt resultat för 2012 samt når eller överträffar sina ambitionsnivåer avseende samtliga åtta övergripande mål. Årets resultat uppgår till 44,8 miljoner kronor och avstämt mot balanskravet är resultatet 71,9 miljoner kronor”.

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 66,6% ingen känd inkomst 84,4%

1) Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

http://www.danderyd.se/Kommun–politik/Om-Danderyds-kommun/Ekonomi-och-budjet/

2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

Du räknas men ändå inte…


du2013Copyright © 2013 Neo Gallerian All Rights Reserved

När Sveriges 290 kommuner drivs som tillväxtbolag med resultatfokus ur ett ekonomiskt perspektiv, kan det vara intressant att ställa sig frågan varför?

Duktiga tjänstemän skatteplanerar med kommuninvånarnas pengar. Varför?

Kommuninvånarna är inte matematik, alltså inte statiska, men förminskas till en statistisk siffra som ingår i en ekonomisk-kalkyl, på detta sätt inte ses som levande, med fel och brister utan bara en siffra.

DN 25/6 2013 http://www.dn.se/ekonomi/kommuner-triksar-bort-skatter/

Vad som blir intressant är, varför är vi då förvånade när ett enormt missnöje växer i vårt samhälle, det vi vet är ju att 9 580 424  individer bor i en av de 290 kommuner som finns.

290 Kommuners ”ambition och prioritet avgör en individs öde”, 2/6 2010 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-6-2

”Öppna jämförelser visar dock att endast en femtedel av landets kommuner/stadsdelar har en aktuell rutin tillsammans med Arbetsförmedlingen, för hur samarbetet ska när det gäller arbetslösa personer som har försörjningsstöd. Även för övriga områden är den formaliserade samverkan låg.”

Men ambitionen verkar svag, alldeles för svag. Att vissa kommuner har en tradition att behagligt ignorera sina egna problem. Utan ”tigga” av staten mer pengar som går till? Uppenbarligen inte dit dem ska.

 http://www.expressen.se/debatt/nobbade-man-ar-en-tickande-bomb/ ”fiffiga” tjänstemän med politiernas ser och hör inte… de folkvaldas uppgift är att tillgodose, arbete, bostad och utbildning även på kommunalnivå inte driva vinstdrivande bolag med kommunflaggan som bolagslogga

http://www.scb.se/Pages/Product____23262.aspx   2013-05-29  AKU

arbetslösa i åldern 15-24 år 173 (1000-tals Pers) 
maj 2013
Förändring: -6,3 % 
jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetslöshet i åldern 15-24 år 26,9  (Procent) 
maj 2013
Förändring: -2,0 % -enheter 
jämfört med motsvarande period föregående år
Andelen arbetslösa mer än sex månader (dvs. långtidsarbetslösa av samtliga arbetslösa) 35,8  (Procent) 
maj 2013
Förändring: 4,7 % -enheter 
jämfört med motsvarande period föregående år

 

Utredningar görs, men inget sker, vi har alla svar hur det går om inget görs åt arbetslöshet, bostad och utbildning.

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/arbetsmarknad-och-sysselsattning/nyheter_1/kostnader_for_unga_utanfor_arbetsmarknaden

Det som verkar vara intressant är någon beställer en massa utredningar, inom dessa områden och ingen läser dem? Vad görs i praktiken? Eller är det bara, vem f-n bryr sig?