Samband och konsekvenser

Delaktighet

Kompetens

Person, uttryck, social delaktighet…

 Demokrati

Ideologi

 Regler

 En process

 Som ligger bakom ett beslut.

 Innehåll

 Makt

 Värdighet

 Samband och konsekvenser

 Legitimitet

 Lika rösträtt

 Medkänsla och engagemang.

 Humanitet

 Välkommen…

Advertisements

Vi presterar mer i blandade grupper

Mångfald

Vi presterar mer i blandade grupper

 

Vitalitet

Representativitet

 

Argument

Mångfaldsideal

 

Enhetlig grupp

Jämn

 

Olika livsstilar

Grundsyn

 

Etnisk

Sociologiskt

 

Identisk

Könsfördelning

 

Tillhörighet

Subkultur

 

Assimilering

Utveckla

 

Kvotering

Kriterier

Ger ökad jämlikhet känsla av samhörighet och demokratisk stabilitet i ett samhälle?

Varför ska vi ha jämlikhet?

Ska vi sträva efter jämlikhet?

 Bemötande

Grundläggande insikter

Våra gemensamma mänskliga identiteter

Ger ökad jämlikhet känsla av samhörighet och demokratisk stabilitet i ett samhälle?

Tillit

Sårbarhet

Mångfald och integration

Tolerans och acceptans

Okunnighet

Kulturella traditioner

Övergång

Motvilja

Bejakande

Komplicerade samhällsfrågor

Samhällsmål

Begrepp

En ny miljö, sannolikheten är att få ett mer vitalt samhälle.

Vi börjar på personnivå. Jag börjar med mig…

Livskvalitet

Det finns saker och förmågor som vi behöver.

Vi behöver ekonomiska resurser, boende, sysselsättning och utbildning.

Vi behöver vår hälsa. Vi behöver kärlek, vi behöver gemenskap med andra, och vi behöver vänner och ett familjeliv.

Vi behöver en social ställning, meningsfull fritid.

Lycka …

Referensartikel:

Ethics Nämnden samhällsvetare

Erik Blennberger

http://www.usq.edu.au/library/referencing/harvard-agps-referencing-guide

http://www.bokus.com/topplistor/bokustoppen

http://www.drivhuset.se/

http://www.hayworthreport.com/?gclid=CISK_ufyjL0CFePOcgod36EAdQ

”Utbildning, rätt till arbete, bostad, sjukvård och omsorg. ”

Image

”Demokrati och delaktighet.”

”demokratins innebörd?”

”Demokratins väktare?”

”Politisk demokrati?”

”Varje person har en röst.”

”Medmänsklighet och förståelse för den enskilde.”

 ”Humanitet och Solidaritet.”

”Sympatisk framtoning.”

”Humanitetens medkänsla.”

”Vördnad för livet.”

”Demokratins och solidaritetens grunder.”

Börja om…

sa77

Att lyssna är att se, är att förstå.

Att vara arg, besviken och ha förväntningar.

Vad väntar vi på? Att någon annan ska fatta beslut åt och för oss? att någon annan ska ”fixa” och lösa våra och alla problem i vår värld?

Vem är någon? Vem är dem?

Frågan är vad vill vi? vi som lever och andas på denna jord. Vill vi att våra liv kretsar runt, pengar makt och materiella saker?

Det är alltid lätt att ge någon annat ansvaret för vårt sätt att leva, subliminera vårt ansvar till någon annan. Men om detta sätt är så bra, varför är vi arga, bittra och har en stark känsla av besvikelse och övergivenhet.

Att välja politiker efter ideologi, är väl det naturliga, vi lär oss om olika ideologier i skolan, och där vaknar också ofta vårt politiska intresse.

Vi blir politiskt medvetna, politiskt övertygade. Vi tror på något. Känner samhörighet, delaktighet känslan av glädje och djupare förståelse om vad demokrati betyder just för mig.

Vi deltar.

Vi är en del av samhället.

Vi röstar.

Vi är vakna.

Men när missnöjet växer, övertygelsen vacklar, samhörigheten byts mot osäkerhet.

Ilska, besvikelse och missnöje tar över i våra liv. Vi är inte längre delaktiga utan, vi är iakttagare som tittar in utifrån. Vår politiska medvetenhet byts mot osäkerhet.

Politik bygger på förnyelse och tradition. Vi går till val för att se en förändring, vi tror på något vi är politiskt medvetna, politiskt övertygade om att dem vi röstar på ska infria det vi valt att tro på. Därför röstar vi. Ett tillstånd av förnyelse och trovärdighet.

Men om inget nytt skapas, samhället vitaliseras inte, känslan av att blivet bedragen av politiker och tjänstemän och banker.

Medvetenheten byts mot osäkerhet, trovärdigheten har bytts mot besvikelse och förakt.

Vad sker nu?

Missnöjet växer, hatet gror vi är inte längre del av något. Vi är besvikna.

Vad kan vi göra?

Lätt, vi byter livsstil.

Vi kan välja.

Bort med gamla politiker och gamla löften. Som inte går att förverkliga.

För att inget varar för evigt, och det går att ändra byta, leva.

Medvetenhet.

Ansvar.

Närvaro.

Hat, missnöje och förakt går att ändra på. Byt bort det som skapar negation, behåll det som ger positivitet.

Varför vara arg och besviken när jag är medveten om det kan jag också göra något åt det.

How to accept the end…

Image

It’s difficult to accept the end of something, letting go. Stock market, Banks and money, have run it´s course, and now the world needs new influences.

People of the world might feel the need for less turbulence and more of a sustainable future.Something new, not old and borrowed.

If you give ha rich person 100 $ he or she will save it in a bank, to earn interest,  if you give a person from the middle class the same amount, 100 $ he or she will spend it, in a consumer way, buying a shirt or food, or even a beer. In this way the consumer market stimulates. But today there are, 85 people in the world that owns the world, and they don’t spend money, they just save it. So, the consumer market is dying.

We don’t need pyramid games to make the world go around.

So people in power have failed. You cannot just tax people, billions of people, and then leave them with nothing. It’s not going to work. So, accept and let go. Our way of life needs to rebooted and renewed. Out with the old and in with the new.  

It’s time for humans to be humans. Vitalize humanity and humble behaviour.

non political non religious

Copyright © 2014 Neo Galleria All Rights Reserved.