18) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Järfälla kommun antal 68 509 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 42,1% ingen känd inkomst 65,9%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Det ekonomiska målet är att redovisa ett resultat exkl. jämförelsestörande poster på lägst 10 mnkr för år 2012”.

http://www.jarfalla.se/download/18.503309051349ea6198980004229/budget_2012.pdf

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

 

Life Purpose and Life Intentions…

 

Advertisements

5) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

 Solna kommun antal 71 588 invånare.

 Unga vuxna ingen känd sysselsättning 52,3% ingen känd 71,2% inkomst

1)    Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)    ”Resultatmålet satt till 20 mkr 2012”.

http://www.solna.se

2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

*Ingen sysselsättning inga skatteintäkter.

 

Det spelar roll vilken roll du spelar.

20130530_190033

Låt oss ta en titt på vårt samhälle, vårt sociala system, vårt skyddsnät.

Ja, det kallas för skyddsnät, och själva ordet antyder att det betyder att det måste finnas någon som skyddas av detta sociala “nät” som vi har skapat.

Ok, så för att någon ska skyddas av ett skyddsnät krävs det att vissa “krav” är uppfyllda.

Låt oss ta en titt på dessa:

Till att börja med så kan vi vara överens om att ett skyddsnät ska skydda någon eller något (människor, strukturer, regler med mera).

Det betyder indirekt att det bör finnas någon som är i behov av att skyddas för att ett skyddsnät ska vara aktuellt.

Samhället och det sociala systemet drivs av att det finns människor som behöver skyddas av det. Exempelvis arbetslösa och sysslolösa medborgare.

För att ett samhälle ska kunna skydda sina arbetslösa så behöver det alltså med andra ord finnas människor som är arbetslösa.

Låt det sjunka in en sekund så ska vi fortsätta in lite djupare.

Redo? Ok, här kommer nästa “krav”.

För att någon ska kunna skyddas av skyddsnätet måste det finns någon som skyddar.

Vem är det då som skyddar?

Ja, till en början är det hela samhället som skyddar sig självt och sina medborgare, därmed stämmer benämningen socialt system.

Men om vi tar en närmare titt så ser vi flera nivåer och nyanser på beskyddare och de som blir skyddade.

Sjukhusen och vårdcentralerna skyddar de sjuka och de som är i behov av vård.

Brandmännen skyddar människor från eld och förstörelse.

Polisen skyddar omgivningen från brottslingar.

Vad fint och idylliskt.

Men nu är det så att detta mynt har två sidor (som alla mynt som vi har stött på hittills):

För att något/någon ska skydda så behövs det något/någon som behöver detta skydd.

För att något/någon ska skyddas så behövs det något/någon som skyddar.

Så med andra ord så behövs det människor i utanförskap, i behov av skydd, för att andra människor, som beskyddar, ska ha en funktion att uppfylla.

Tänk bara hur många som sysselsätts för att personer i utanförskap ska “tas om hand och skyddas”:

En som är arbetssökande sysselsätter arbetsförmedlare, jobbcoacher och arbetskonsulenter.

Väljer då en person i utanförskap att sysselsätta sig med olika former av kriminella aktiviteter så blandas plötsligt flera organ in.

Polisen får mer att göra.

Advokater, åklagare och domare får fler uppdrag.

Ambulans och sjukhus får fler att hjälpa.

Brandkåren kallas ut oftare.

Psykologer, kuratorer och beteendevetare får flera patienter.

Journalister och media får flera nyheter att rapportera.

För all förstörd egendom och för alla materiella skador finns det människor som kan reparera, ersätta och bygga upp det som har förstörts.

På ett sätt kan man nästan säga att det verkar finnas incitament för samhället att främja utanförskap och kriminalitet.

För de tiotusentals unga vuxna som lever i utanförskap sysselsätts tillräckligt med skattebetalare för att kunna betala deras bidrag som bidrar till att de fortsätter ett liv i utanförskap.

För varje människa som går sysslolös och väljer att leva i kriminella kretsar har så många fler sysselsättning inom lagens ramar.

Det paradoxala är att de som är till för att sysselsätta de sysslolösa egentligen sysselsätts tack vare att de sysslolösa finns.

Och intressant nog känns detta system genomtänkt nog att få fortsätta att existera och fortsätta skapa förutsättningar som knuffar ut våra medmänniskor till utanförskap.

Plötsligt verkar inte detta skyddsnät skydda något annat än de som inte har behov av skyddet, beskyddarna är ju redan innanför samhällets sociala system.

Det spelar roll vilken roll du spelar.

Tänk på det nästa gång du tar en titt på din egna situation.

Väljer du att dra dig tillbaka och leva ett liv i utanförskap som dessutom gynnar samhällets struktur?

Eller väljer du att hjälpa dig själv och dina medmänniskor?