DEMOKRATI/ Rätten till insyn.

2013-08-15 13.49.27

Offentlighetsprincipen – rätten till insyn

Offentlighetsprincipen innebär att regeringens och andra myndigheters samt riksdagens och beslutande kommunala församlingars verksamhet så långt som möjligt ska vara öppna. Därför har exempelvis allmänheten rätt att ta del av alla offentliga handlingar, och domstolsförhandlingar och beslutande församlingars sammanträden är normalt öppna för allmänheten.

Demokratin mår bra av att granskas. Insyn i den offentliga verksamheten skapar garantier mot maktmissbruk och ger möjlighet att påverka. Verksamheten angår oss alla. Medier och andra intresserade ska kunna hämta information i olika frågor, oavsett vad den offentliga verksamheten själv väljer att informera om.

Offentlighetsprincipen innebär också att alla i Sverige har meddelarfrihet. Meddelarfriheten ger till exempel tjänstemän och andra som arbetar i stat, kommun och landsting rätt att berätta för massmedier om sådant som annars är hemligt utan att kunna straffas för det.

Vad är en allmän handling?

Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder, eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar.

Vilka handlingar är offentliga?

Offentliga handlingar betyder allmänna handlingar som inte är hemliga. Om man vill veta vilka handlingar som finns hos en myndighet eller ta del av dem ska man kontakta myndigheten. Regeringskansliets offentliga handlingar kan du ta del av via Arkiv- och dokumentcentrum.

Regeringskansliets arkiv

Vilka handlingar är inte offentliga?

Det finns vissa allmänna handlingar som allmänheten inte får ta del av eftersom de är hemliga, men de är undantag. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Orsaker till att allmänna handlingar är hemliga kan vara att om allmänheten fick ta del av handlingarna skulle det:

riskera att störa förbindelser med annan stat

riskera rikets säkerhet

riskera ekonomisk skada för myndigheten

riskera skyddet av enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden

skada intresset att bevara djur- eller växtart

Källa: http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3029

Notis; Ratsit är ett bolag som använder sig av offentlighetsprincipen för att sälja sina tjänster. http://www.dn.se/ekonomi/ratsit-avslojar-vem-som-sitter-i-fangelse/

Advertisements

2) Välfärdens sista andetag…

Image created by User:Johan Elisson. See also ...

Image created by User:Johan Elisson. See also Image:Tre kronor 2.jpg and Image:Tre kronor 3.jpg. (Photo credit: Wikipedia)

Stockholms län 2013

Danderyds kommun antal invånare, 31 992 individer.

“Ekonomiska resultat Kommunen redovisar ett positivt resultat för 2012 samt når eller överträffar sina ambitionsnivåer avseende samtliga åtta övergripande mål. Årets resultat uppgår till 44,8 miljoner kronor och avstämt mot balanskravet är resultatet 71,9 miljoner kronor”.

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 66,6% ingen känd inkomst 84,4%

1) Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

http://www.danderyd.se/Kommun–politik/Om-Danderyds-kommun/Ekonomi-och-budjet/

2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

FRIHET

som92

Det känns som vi håller på att förlora vår frihet, är det så att vi vill vara fria men är inte villiga att betala priset för det?

Har vi insikt om hur många som har kämpat och dött för vår frihet?

Bryr vi oss?

Är det upp till mig att se till att vår frihet existerar, eller kan jag lämna över ansvaret till någon annan?

Vårt glupska begär efter materiella saker, verkar förblinda eller till och med fängsla vår insikt om att vi själva är deltagare i våra egna liv.

Växer vårt hat endast när vi ser hos andra materiella saker som vi anser att vi också borde äga?

Är dessa ideal värdefulla?

Känns som vi lever i panik, rädda och oroliga att någon eller något ska ta det vi har?

Är vi ett land inne i en kraftig depression? Ett land i förnekelse?

Kanske vi är ett gäng missbrukare? Som bara upplever fara och hopplöshet, maktlösa inför vårt missbruk, känslan av förlust av kontroll över våra egna liv. Har vi nått botten?

Lever vi i verkligheten? Talar vi sanning, eller är självbedrägeriet vår bästa vän?

Dags att sluta ljuga, börja ta ansvar?

Bli vuxna?

Orkar vi det?

Vill vi ha kontroll över våra liv?

ARBETE-BOSTAD-UTBILDNING= DEMOKRATI

http://www.dn.se/nyheter/almedalen/valjarna-har-trottnat-pa-blockpolitik/

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article17045956.ab

http://www.dn.se/nyheter/sverige/allt-farre-anmaler-hatbrott/http://www.dn.se/nyheter/politik/hogerextrema-kraftsamlar-mot-valet-2014/

 

Recruitment for the future

gorilla9999

We are a new company that focuses on helping young adults be a part of the workforce; we have a plan, work and education. (If needed Relocation solution) A wholesale.

We are looking for a healthy dialogue with companies that are recruiting for the future.

Neo Gallerian

Sweden

Recruitment for the future

phone: +46707106504

“Träning”

sa91Vem identifierar behoven?”
Nyckeln till framgång!
Motivation, koncentration och trygghet
Det är upp till dig, hur långt vill du gå? Har du vad som krävs? Eller är du bara ännu en osäker individ, som behöver bekräftelse?
Är du kreativ?
Ambitiös?
Och kompetent?