14) Välfärdens sista andetag…

Coffe table at Tyresö, Södermanland, Sweden

Coffe table at Tyresö, Södermanland, Sweden (Photo credit: Swedish National Heritage Board)

Stockholms län 2013

 Tyresö kommun antal 43 803 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 40,9% ingen känd inkomst 62,6%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Resultatet för 2012 uppgick till 108 miljoner kronor. Det innebär att kommunen för femtonde året i rad redovisar ett ekonomiskt överskott”.

http://www.tyreso.se/Kommun_demokrati/Ekonomi-och-statistik/Ekonomi/Arsredovisningar/Bokslutet-2012-i-korthet/

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

Advertisements

12) Välfärdens sista andetag…

Coat of arms of the municipality of Sigtuna, S...

Coat of arms of the municipality of Sigtuna, Sweden. (Photo credit: Wikipedia)

Stockholms län 2013

Sigtuna kommun antal 42 591 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 38,9% ingen känd inkomst 69,5%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Sigtuna kommun har aldrig budgeterat med ett så stort överskott som inför 2012, hela +166 miljoner kronor. Huvudförklaringen till det goda resultatet är projektet Framtidskraft (försäljning av kommunala fastigheter). Sammantaget kan kommunens verksamheter tillföras 181 miljoner kronor mer 2012 jämfört med 2011”.

http://www.sigtuna.se/

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.

Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

9) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

  Haninge kommun antal 79 719 invånare.

 Unga vuxna ingen känd sysselsättning 35,2%  ingen känd inkomst 62,5 %

 1)    Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)    ”Inom målområdet god ekonomisk hushållning prognostiseras ett nollresultat för 2012”. http://www.haninge.se/upload/56822/KS%20strategi%20och%20budget%202012-2013.pdf

http://www.haninge.se/sv

2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

*Ingen sysselsättning inga skatteintäkter.

 

Stäng av sanningen, blockera verkligheten!

Avstängd Sanning3

Avstängd Sanning4

Ja, det verkar vara som att människor tycker om att prata, ha åsikter och kommentera. Men det är så långt man kommer.

I praktiken görs det inget. Inte ens lillfingret lyfts upp.

Nej, människor gillar att gömma sig bakom idéer, tankar och tomma ord. Men så fort sanningen lyfts fram, verkligheten ifrågasätts och stationära metoder rubbas, ja då vill man stänga av och blockera.

(Och detta har vi lyckats med bara efter 5 följare och 260 tweets, wow vilken effekt!)

Varför?

Det finns så mycket mer man kan göra. Vi är öppna för all kommunikation. Prata med oss, fråga oss, säg något till oss. Var öppen och ifrågasättande. För vi tål att kritiseras och vi vill öppna upp för diskussion. Inte bara monolog.

Vi är här för att göra något i praktiken, på riktigt.

Därför vill vi säga ett stort TACK till alla som läser oss, TACK till alla som bryr sig tillräckligt för att göra något.

Men framför allt vill vi säga TACK till alla er som ville blockera oss.

Det visar bara att det vi gör är viktigt och spelar stor roll.

Vi är här för att ta bort mattorna och sluta sopa undan verkligheten under dem.

Vi är här för att ställa alla de retoriska frågorna och sedan svara på dem.

Vi är här för att visa att engagemang, drivkraft och stark vilja rubbar på uppsatta hinder.

Så, vi tänker fortsätta att lyfta fram sanningen och ifrågasätta verkligheten.

Och ni kan välja mellan att uppmärksamma oss och delta i diskussionen eller så kan ni ge upp och fortsätta att låtsas som om allt är som det borde vara.

Synd bara att sanningen väcker ett sådant obehag att man låter rädslan ta över och förlama ens handlingskraft. Istället för att ställa en fråga och få ett gensvar.

Men vi fortsätter, bockar för och tackar än en gång för att ni visar att vi är på rätt väg fram mot en förändring som många har väntat på.

Det är vad utveckling handlar om.

Vi springer vidare.

Avstängd Sanning5