Vad tycker du? Ge Poäng

2013-08-12 15.01.36

Politikområden Centern

1)      Ekonomi och skatter

2)      EU

3)      Familj och boende

4)      Företagande och näringspolitik

5)      Försvars- och säkerhetspolitik

6)      Grundlag och samhällsutveckling

7)      Infrastruktur och trafik

8)      Jobb och arbetsliv

9)      Jordbruk, jakt och fiske

10)   Jämställdhet och feminism

11)   Kultur, media och idrott

12)   Lag och rätt

13)   Miljö, energi och klimat

14)   Skola och utbildning

15)   Sociala frågor, vård och omsorg

16)   Socialförsäkringar och bidrag

17)   Utrikes- och biståndsfrågor

18)   Öppenhet, integration och diskriminering

19)   Se tabellen nedan, sätt poäng efter vad du anser är goda resultat inom ovan nämnda områden. ( poäng 1-10, ämnen 1-25)

Referens; http://www.centerpartiet.se/Centerpolitik/Politikomraden/

Advertisements

Ge poäng på vad politiker genomför…

2013-08-13 15.39.05

Politikområden KD

1) Bostad

2) Ekonomi och skatter

3 )Europasamarbetet

4 )Familj

5) Företagande och arbete

6) Högre utbildning och forskning

7) Internationellt

8) Jord– och skogsbruk

9) Jämställdhet

10 Kommunikationer och IT

11) Kultur och media

12) Lag och rätt

13) Migration och integration

14) Miljö och energi

15) Skola

16) Säkerhet och försvar

17) Trossamfund och religion

18Vård och omsorg

19)   Se tabellen nedan, sätt poäng efter vad du anser är goda resultat inom ovan nämnda områden. ( poäng 1-10, ämnen 1-25)

Referens; http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Politikomraden/