LÅN FÖR ATT LEVA.

2013-08-12 15.02.55

Låna pengar men tänk på framtiden

När Riksbanken valt att sätta styrräntan så pass lågt som man gjort och därmed påverkat bankerna att sänka sina räntor mot kund kan det innebära vissa problem. Många tänker sig inte för och känner direkt att det är dags att investera i huset man länge velat köpa men inte haft råd. Att betala väldigt låg ränta är ju perfekt eftersom boendekostnaderna utslaget på året blir oerhört förmånliga. Det gäller emellertid att tänka efter noggrant innan man genomför finansieringen. Räntan är just nu låg av en anledning och det stavas rätt och slätt finanskris. Svenska staten vill få igång konsumtionen och erbjuder bankerna förmånliga räntor som i sin tur kan erbjuda kunderna bra räntor. Det här är dock inget läge som kommer fortgå under all framtid utan förr eller senare kommer räntorna gå upp, och det med råge.

Konsekvenser i familjens ekonomi

Det här kan få oanade konsekvenser. Människor som lånar pengar till låg ränta och det på sin marginal riskerar alltså om ett par år stå med stora lån och med ökande räntor som gör att pengarna inte kommer räcka till. Det blir alltså en ohållbar situation med lån som föder nya lån för att överhuvudtaget överleva. Det här visar på varför det är oerhört viktigt att titta på kalkyler tillsammans med rådgivare på bankerna om hur familjens ekonomi påverkas i olika situationer. Håller ekonomin för en ränteökning på fyra procent. Om det visar sig att det gör det så ser banken att det går att låna ut pengar, gör den däremot inte det kan det bli tufft att få låna pengar. Låna pengar men gör det med hänsyn till framtiden, det är det bästa receptet för en lyckad privatekonomi.

Källa: http://www.alltomspara.se/lan-av-pengar

Notis; Bolag som ägs av riskkapitalist bolag balanserar sina kostnader eller intäkter genom att låna upp värdet på bolagen de äger, för att sedan när skulderna överstiger tillgångarna begära tillskott av kapital, lån, av banken.  Banken lånar då ut pengar till miljardbolag, med en garant. Garanten för banken är staten och skattebetalarna för risken blir då minimal för banken som omfattas av bankgaranti, en bank får inte gå i konkurrs. Endast privat personer, skattebetalare, får gå i konkurs. Sedan kan riskkapitalister privatisera soliditeten, tillgångarna, och sedan förstatliga skulderna. Och banken får sina pengar inklusive ränta.

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/vard-och-bioteknik/agare-plockar-ut-miljard-ur-attendo_8429220.svd

Advertisements

DEMOKRATI/ Rätten till insyn.

2013-08-15 13.49.27

Offentlighetsprincipen – rätten till insyn

Offentlighetsprincipen innebär att regeringens och andra myndigheters samt riksdagens och beslutande kommunala församlingars verksamhet så långt som möjligt ska vara öppna. Därför har exempelvis allmänheten rätt att ta del av alla offentliga handlingar, och domstolsförhandlingar och beslutande församlingars sammanträden är normalt öppna för allmänheten.

Demokratin mår bra av att granskas. Insyn i den offentliga verksamheten skapar garantier mot maktmissbruk och ger möjlighet att påverka. Verksamheten angår oss alla. Medier och andra intresserade ska kunna hämta information i olika frågor, oavsett vad den offentliga verksamheten själv väljer att informera om.

Offentlighetsprincipen innebär också att alla i Sverige har meddelarfrihet. Meddelarfriheten ger till exempel tjänstemän och andra som arbetar i stat, kommun och landsting rätt att berätta för massmedier om sådant som annars är hemligt utan att kunna straffas för det.

Vad är en allmän handling?

Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder, eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar.

Vilka handlingar är offentliga?

Offentliga handlingar betyder allmänna handlingar som inte är hemliga. Om man vill veta vilka handlingar som finns hos en myndighet eller ta del av dem ska man kontakta myndigheten. Regeringskansliets offentliga handlingar kan du ta del av via Arkiv- och dokumentcentrum.

Regeringskansliets arkiv

Vilka handlingar är inte offentliga?

Det finns vissa allmänna handlingar som allmänheten inte får ta del av eftersom de är hemliga, men de är undantag. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Orsaker till att allmänna handlingar är hemliga kan vara att om allmänheten fick ta del av handlingarna skulle det:

riskera att störa förbindelser med annan stat

riskera rikets säkerhet

riskera ekonomisk skada för myndigheten

riskera skyddet av enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden

skada intresset att bevara djur- eller växtart

Källa: http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3029

Notis; Ratsit är ett bolag som använder sig av offentlighetsprincipen för att sälja sina tjänster. http://www.dn.se/ekonomi/ratsit-avslojar-vem-som-sitter-i-fangelse/

Kan vi sluta blunda?

gorilla3333

Copyright © 2013 Neo Gallerian All Rights Reserved.

Kan vi sluta blunda? Är det inte dags att vi ser och hör, och kanske för en gång skull slutar ignorerar människor. Utanförskap skapar inte jämlikhet eller? 

http://www.dn.se/nyheter/politik/hogerextrema-kraftsamlar-mot-valet-2014/