25) Välfärdens sista andetag…

The seat of the County Administrative Board of...

The seat of the County Administrative Board of the Stockholm County, at Hantverkargatan 29 in Sweden. The flags are (from left to right), the European flag, the flag of Sweden and the flag of the County of Stockholm. (Photo credit: Wikipedia)

Stockholms län 2013

Värmdö kommun antal 39 616 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 46,4% ingen känd inkomst 57 %

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Den kommunala skattesatsen sänks för år 2012 från 20,28 till 20,13 kr”.

https://www2.varmdo.se/dman/Document.phx?documentId=nw29111162116430&cmd=download

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

Life Purpose and Life Intentions…

Advertisements

22) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Upplands Väsby kommun antal 37 594 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 36,6%  ingen känd inkomst 61,8%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till 2% av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag”.

http://www.upplandsvasby.se/download/18.6bf599351336b0aec868000902/Fler%C3%A5rsplan+2012-2014.pdf

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

17) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Norrtälje kommun antal 56 593 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 37,9%  ingen känd inkomst 62,4%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Relaterad information hittar du Norrtälje kommuns årsredovisning för 2012”.

http://www.norrtalje.se/kommun-och-politik/Kommunfakta/Ekonomi-och-budget/Arsredovisning/Arsredovisning-2012/

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

 

16) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Nynäshamn kommun antal 26 573 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 29,8%  ingen känd inkomst 60,4%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Kommunens nettokostnader beräknas öka med ca 10,6% under perioden 2012-2015 som ett resultat av befolkningstillväxten. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen beräknas öka med 11,1%. Målsättningen är att balanskravet upprätthålls under hela perioden. Soliditeten ökade under 2010 till 5.4% till följd av försäljningsintäkter, återbetalning av fordringar samt ett positivt resultat”

http://www.nynashamn.se

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

Det spelar roll vilken roll du spelar.

20130530_190033

Låt oss ta en titt på vårt samhälle, vårt sociala system, vårt skyddsnät.

Ja, det kallas för skyddsnät, och själva ordet antyder att det betyder att det måste finnas någon som skyddas av detta sociala “nät” som vi har skapat.

Ok, så för att någon ska skyddas av ett skyddsnät krävs det att vissa “krav” är uppfyllda.

Låt oss ta en titt på dessa:

Till att börja med så kan vi vara överens om att ett skyddsnät ska skydda någon eller något (människor, strukturer, regler med mera).

Det betyder indirekt att det bör finnas någon som är i behov av att skyddas för att ett skyddsnät ska vara aktuellt.

Samhället och det sociala systemet drivs av att det finns människor som behöver skyddas av det. Exempelvis arbetslösa och sysslolösa medborgare.

För att ett samhälle ska kunna skydda sina arbetslösa så behöver det alltså med andra ord finnas människor som är arbetslösa.

Låt det sjunka in en sekund så ska vi fortsätta in lite djupare.

Redo? Ok, här kommer nästa “krav”.

För att någon ska kunna skyddas av skyddsnätet måste det finns någon som skyddar.

Vem är det då som skyddar?

Ja, till en början är det hela samhället som skyddar sig självt och sina medborgare, därmed stämmer benämningen socialt system.

Men om vi tar en närmare titt så ser vi flera nivåer och nyanser på beskyddare och de som blir skyddade.

Sjukhusen och vårdcentralerna skyddar de sjuka och de som är i behov av vård.

Brandmännen skyddar människor från eld och förstörelse.

Polisen skyddar omgivningen från brottslingar.

Vad fint och idylliskt.

Men nu är det så att detta mynt har två sidor (som alla mynt som vi har stött på hittills):

För att något/någon ska skydda så behövs det något/någon som behöver detta skydd.

För att något/någon ska skyddas så behövs det något/någon som skyddar.

Så med andra ord så behövs det människor i utanförskap, i behov av skydd, för att andra människor, som beskyddar, ska ha en funktion att uppfylla.

Tänk bara hur många som sysselsätts för att personer i utanförskap ska “tas om hand och skyddas”:

En som är arbetssökande sysselsätter arbetsförmedlare, jobbcoacher och arbetskonsulenter.

Väljer då en person i utanförskap att sysselsätta sig med olika former av kriminella aktiviteter så blandas plötsligt flera organ in.

Polisen får mer att göra.

Advokater, åklagare och domare får fler uppdrag.

Ambulans och sjukhus får fler att hjälpa.

Brandkåren kallas ut oftare.

Psykologer, kuratorer och beteendevetare får flera patienter.

Journalister och media får flera nyheter att rapportera.

För all förstörd egendom och för alla materiella skador finns det människor som kan reparera, ersätta och bygga upp det som har förstörts.

På ett sätt kan man nästan säga att det verkar finnas incitament för samhället att främja utanförskap och kriminalitet.

För de tiotusentals unga vuxna som lever i utanförskap sysselsätts tillräckligt med skattebetalare för att kunna betala deras bidrag som bidrar till att de fortsätter ett liv i utanförskap.

För varje människa som går sysslolös och väljer att leva i kriminella kretsar har så många fler sysselsättning inom lagens ramar.

Det paradoxala är att de som är till för att sysselsätta de sysslolösa egentligen sysselsätts tack vare att de sysslolösa finns.

Och intressant nog känns detta system genomtänkt nog att få fortsätta att existera och fortsätta skapa förutsättningar som knuffar ut våra medmänniskor till utanförskap.

Plötsligt verkar inte detta skyddsnät skydda något annat än de som inte har behov av skyddet, beskyddarna är ju redan innanför samhällets sociala system.

Det spelar roll vilken roll du spelar.

Tänk på det nästa gång du tar en titt på din egna situation.

Väljer du att dra dig tillbaka och leva ett liv i utanförskap som dessutom gynnar samhällets struktur?

Eller väljer du att hjälpa dig själv och dina medmänniskor?

Vänd ut och in på samhället.

20130523_182413

De flesta av oss har nu läst om det som hänt i Husby de senaste dagarna, men det är en händelse som blåst upp i media utan att det verkliga problemet har lysts upp som det borde (dn.se, 22.05.1322.05.13).

Vi har tidigare pratat om utanförskap och att det är roten till flera problem i vårt samhälle.

Låt oss ta en titt på vad som händer när någon lever i utanförskap:

Man har inget arbete, eller någon meningsfull sysselsättning.

Ingen större inkomst än existensminimum i form av bidrag.

Lever i osäkerhet och känner sig ovärdig och överflödig.

Mår psykiskt (och fysiskt) dåligt.

Driver omkring utan att känna tillhörighet eller självuppfyllelse.

På så sätt blir man tyvärr också mer känslig inför orättvisor.

Man lyssnar och påverkas av människor som visar en väg till att “klara sig utanför samhället”.

Hamnar i dåligt sällskap och ägnar sig åt felaktiga aktiviteter.

Drabbas av depression och självmordstankar.

Och listan kan fortsätta en bra bit till.

Självklart är alla människor inte likadana, alla blir inte kriminella, alla tar inte självmord och alla hatar inte samhället.

Men samtidigt finns den mörka sidan av myntet och den bilden är verklig.

Lösningen på problemet är att ta emot dessa människor i vårt samhälle. Erbjuda de arbete och möjlighet till studier och allmänt se till att de har en värdig framtid att se fram emot.

Skapa en spelplan där människor kan lära sig och utvecklas tillsammans i en öppen och respektfull miljö.

Ersätta de dåliga kretsarna med starka och hållbara personliga nätverk som stödjer dem och hjälper dem att lämna ett liv i utanförskap.

Och det finns möjligheter att göra allt detta, det finns resurser och utrymme, det finns engagemang och vilja, energi och driv.

Men det finns också bromsklossar på vägen.

Vilka då?

Vår nuvarande samhällsstruktur. Våra politiker. Vårt sociala skyddsnät. Våra olika statliga organ.

Varför?

Ja det undrar vi med.

Men det verkar som att samhället vill ha det så…

Att människor lever i utanförskap ger jobb åt andra.

Om de mår dåligt sysselsätts kuratorer, coacher och psykologer.

Vandaliserar de så sysselsätts brandmän, läkare och poliser.

Tillfångatas de så sysselsätts, advokater, åklagare och domare.

Protesterar de så sysselsätts journalister, debattörer och politiker.

Så vårt samhälle verkar vilja ha dessa människor i utanförskap för att skapa delning, segregation och öka klyftorna mellan rika och fattiga.

Det låter absurt, orimligt, lögnaktigt.

Men det är så verkligheten ser ut för många av våra medmänniskor. De lever i utanförskap. Och vi läser om dem i nyheterna under fikapausen där vi diskuterar om ämnet över en kopp kaffe innan vi återgår till våra jobb och vår vardagliga trygghet.

Men är detta verklig trygghet om bara en del får märka av den?

Kasta sten och fånga lyra.

20120910_093432

Okej, så det har varit en hel del oroligheter i Husby där människor har varit ute på gatorna,

vandaliserat, skadat fysiska ting och levande människor.

Däribland har det kastats sten och polisen har fångat lyra.

Ok. Där har vi alltså vår nyhet, som förresten är väldigt verklig och inte en scen ur en action-rulle från hollywood.

Vi kan få veta mer om situationen i flera nyheter (dn.se, 21.05.2013, 21.05.2013, 21.05.2013, aftonbladet.se, 21.05.2013) och det vi får se är att det har lagts ett stort fokus på att människor gjort upplopp, vandaliserat, förstört, skadat etcetera etcetera med mera med mera….

Men varför?

Vilket nyckelord har dykt upp som anledning till dessa upplopp? U – t – a – n – f – ö – r – s – k – a – p.

Javisst, utanförskap.

Men vi fokuserar inte på utanförskap, nej, utanförskap säljer inga dagstidningar, utanförskap ska inte få belysas, utanförskap kan inte nonchalant kommenteras av politiker. För det är lättare att gå ut (peka på andra) och säga att “det är inte ok att vandalisera! Det är inte ok att använda sig av våld!”. Och det håller vi med om självklart. MEN…

Tillåt oss att belysa detta men:

Det är inte ok att ta till våld, ja ok, men varför är det ok att ignorera anledningen till våldet?

Det räcker inte för polisen att åka ut och ställa sig framför dessa människor (provocerande) för att ta emot deras stenar och säga att de är våldsamma i tv-intervjuer för att vinna sin 15 minuters-kändisskap.

Man måste ta en närmare titt på vad som pågår bakom kulisserna. Varför kastar människor sten?

Om man förstår deras motiv/anledning så kan man bättre arbeta mot att hitta en faktisk lösning i praktiken och förebygga att flera hamnar i en situation som denna.

Utanförskap dyker flera gånger upp som anledning till dessa oroligheter.

Och det är ett känt faktum att människor som lever i utanförskap har tendenser för att hamna i dåliga kretsar som bygger upp sin

kriminella verksamhet kring ett samhällshat.

Då kan man ju fråga sig, varför finns det ingen som gör något för att undanröja detta hat? Ta bort människors anledning att vilja kasta sten på polis och samhälle?

Alla “vanliga” människor väntar sig att deras skattepengar ska ha denna effekt, de ska användas till det skyddsnät som samhället bygger upp för att förhindra utanförskap och minska på kriminaliteten och upploppen.

Men istället för att släcka elden så har vi en dubbelmoral uppbyggd där man helt plötsligt anser att samhället, polisen och politikerna inte har det som krävs för att genomföra dessa förändringar. Hur kan vi tillåta detta?

Mediabilden som målas upp är att “polisen är bara vanliga människor” att “politikerna ska diskutera fram en ny lösning” att att att.

Det räcker.

Sluta snacka och ursäkta er. Gör något!