Social entrepreneurship – a new look at the people and the potential

20131002_115733

“Considers the crucial role of private sector social entrepreneurship in the context of a state welfare system stretched beyond its means. Defines social entrepreneurship, recounts a number of key points from relevant research projects, reflects upon current developments and initiatives, describes a number of cases and uses these to draw a set of tentative conclusions about social entrepreneurs and social entrepreneurship in the context of the current government’s aim of fostering rapid growth in the sector. Concludes that while such growth is highly desirable, a number of hurdles have to be overcome”.

ref. http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=865149&show=abstract

Advertisements

“Bidra, delta sluta fly!”

Vilka resurser har du? Vilka av dessa utnyttjar du till fullo? Vad skulle du kunna göra bättre? Finns det något du försummar helt? Varför? Har det med att göra med din livsstil? Eller faktorer som du inte kan påverka?
Socialt isolerad…
Byt livsstil. Dina värderingar och beteende går att ändra. Hur du lever ditt liv påverkar oss alla.
Bidra, delta sluta fly!