Ungdomsstyrelsen anser inte att unga vuxna i Utanförskap är att vara i minioritet

Coat of arms of the municipality of Stockholm,...

Coat of arms of the municipality of Stockholm, Sweden. (Photo credit: Wikipedia)

Från: noreply@ungdomsstyrelsen.se [mailto:noreply@ungdomsstyrelsen.se]
Skickat: den 7 november 2013 19:09
Till: info@kontor14.se
Ämne: Beslut från Ungdomsstyrelsen

Ser meddelandet konstigt ut? Klicka här för att öppna mejlet i din webbläsare

Beslut
2013-11-07

 
Dnr 1843/13

Projekt NEO GALLERIAN
c/o Kontor 14 HB
Månskärsvägen 9
14175 KUNGENS KURVA

Beslut om Jämställdhet bland nationella minoriteter 2013

Ungdomsstyrelsen har den 7 november 2013 beslutat att avvisa er ansökan.

Skälen för beslutet

Enligt regelverket för bidragsformen är organisationen inte behörig att få bidrag.

Bidraget kan endast sökas av nationella minoriteters egna organisationer.

Övriga upplysningar

Beslutet får inte överklagas. Om ni vill veta mer om hur Ungdomsstyrelsen granskar och bedömer ansökningar så kan ni läsa mer om det här:
Länk: www.ungdomsstyrelsen.se/bidrag-artikel-krav-for-projekten.
Om ni har frågor om beslutet kontakta handläggaren för mer information.

Beslutet har fattats av Fredrik Wikström, chef för enheten för organisationsstöd, efter föredragning av Helena Lundgren, handläggare.

Vänliga hälsningar

Helena Lundgren
handläggare

helena.lundgren@ungdomsstyrelsen.se


© Copyright 2010, Ungdomsstyrelsen, Box 17 801, 118 94 Stockholm, Sverige
Besöksadress: Medborgarplatsen 3, 11 tr
(T-bana Medborgarplatsen, pendeltåg Södra Station) | Hitta hit
Telefon växel: 08-566 219 00, Fax: 08-566 219 98
e-post: info@ungdomsstyrelsen.se, webbmaster: usred@ungdomsstyrelsen.se
Advertisements

The importance of being informed…

2013-08-13 15.43.32

 Economic development, in the material sense, and the welfare of the society and environment. Social responsibility means sustaining the equilibrium between the two. It pertains not only to business organizations but also to everyone whose any action impacts the environment.

This responsibility can be passive, by avoiding engaging in socially harmful acts, or active, by performing activities that directly advance social goals.

ref. http://en.wikipedia.org/wiki/Social_responsibility

Höger& Vänster

2013-08-18 22.35.12

Samband med egen placering på skalan

Höger–vänster-skalan i Sverige har ett starkt samband med väljarnas ekonomiska situation eller sociala klass. Ju lägre inkomst och status via yrket, desto större är sannolikheten att en väljare har sympatier åt vänster på skalan. Ju högre inkomst och förmögenhet, desto större är sannolikheten att en väljare har sympatier åt höger på skalan. Samma samband finns i andra länder, men det är starkare i Sverige. Sambandet mellan social klass, höger–vänster-skalan och partival har dock försvagats klart över en period av 50 år, det är ungefär hälften så starkt idag som det var 1956. Ännu i valet år 2006 uppvisade dock social klass det starkaste sambandet med partival av alla undersökta bakgrundsdimensioner. Andra viktiga bakgrundsfaktorer för partival var utbildning, religiositet, fackföreningsmedlemskap, yrke och inkomst.

Ideologier som överskrider höger–vänster-skalan

Vissa politiska åskådningar anser sig överskrida eller vara oberoende av höger–vänster-skalan. Många feminister menar att kvinnoförtrycket förenar höger- och vänsterideologierna  hävdar att miljöförstöringen drabbar alla oavsett ideologi, och Piratpartiet anser att deras frågor inte kan placeras in på höger–vänster-skalan. Exempelvis anser många miljöpartister att de varken tillhör högern eller vänstern. I Sverige brukar även Centerpartiet och Sverigedemokraterna beskriva sig själva som mittenpartier. Liknande försök att hävda det egna oberoendet av höger–vänsterskalan är dock i hög grad en retorisk metod.[Enligt vem?] Genom att placera sin egen uppfattning i mitten försöker ett parti presentera sig självt på ett mindre negativt sätt för sådana väljare som identifierar sig med den andra delen av skalan. Om man till exempel undersöker Miljöpartiets förtroendevalda, väljare och sympatisörer, så har dessa genomsnittligt sett en klar vänsterprofil, även om partiet säger sig vara oberoende av höger–vänsterskalan.

Referens: http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6ger%E2%80%93v%C3%A4nster-skala

Bäck, Mats & Tommy Möller (2001). Partier och organisationer. Femte upplagan. Stockholm: Norsteds Juridik

http://www.stansey.com

http://www.stephentansey.com

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=stephen%20tanse

Tansey, Stephen D. (2002) Politics: The basics, sid 75. London och New York: Routledge

Jfr. Till exempel omnämningarna i V.I.Lenin: Speech Delivered At The All-Russia Congress Of Transport Workers. 1921 och А.С.Изгоев. Об интеллигентской молодежи (Заметки об ее быте и настроениях). Часть II[död länk]. 1909.

SCB (2007). Allmänna valen 2006, Del 4. Statistiska centralbyrån. ISBN 978-91-618-1411-4

Ett expresståg av administrativa kostnader

Verkar vara ett expresståg av administrationskostnader, behövs det inte fler skattebetalare?

sl0

  1. Stat, Riksdag Administrationskostnader.
  2. Sveriges Län, 21 st. Administrationskostnader.
  3. Sveriges kommuner 290 st. Administrationskostnader.
  4. Sveriges Landsting 21 st. Administrationskostnader.

http://www.esv.se/PageFiles/2851/nyckeltal-for-oh-kostnader.pdf

http://www.arbetsgivarverket.se/nyheter-press/fakta-om-staten/loner-kostnader/