Vad som är tillfredställande avgör du.

Att göra skillnad, att inte acceptera vad som helst, det är att stå för något. Magin är din om du väljer att ta ansvar, ansvar för dig och ditt liv.

Allt annat blir obefintligt, du är obetalbar.

Vad som är tillfredställande avgör du.

Advertisements

Skadar korrekthet människans utveckling?

 

Respekt är verklighet, men har vi ork att respektera allt?

Har vi energi för att göra nytta? Lägger vi tid på rätt saker?

Effektivitet kan överskattas.

Vardagsfrågor

En strävan efter medvetenhet om vad man inte vet.

Skadar korrekthet människans utveckling?

Vem har tolkningsföreträde?

Alla situationer är unika, men också vanliga…

Är du saklig och opartisk?

Reference article:

Etik för samhällsvetare

Erik Blennberger

http://www.usq.edu.au/library/referencing/harvard-agps-referencing-guide

http://www.bokus.com/topplistor/bokustoppen

http://www.drivhuset.se/

http://www.hayworthreport.com/?gclid=CISK_ufyjL0CFePOcgod36EAdQ

http://www.brainyquote.com/quotes/topics/topic_love.html

http://www.madonna.com/

http://avicii.com/

Kan ett samhälle sluta att utvecklas?

Alla är massivt upplysta?

Vi vet och kan?

En hållbar konstruktion, eller bara hållbart för en världs överlevnad?

Kan vår utgångspunkt vara ” bäst för alla människor?”. Krävs det då av oss att vi tar hänsyn till andra individer? eller kan vi bara använda orden? då ordnar det sig på så sätt att orden löser handlandet?

Idén vore fantastisk, men är den genomförbar?  kan vi lita på att när vi säger något så menar vi det, bokstavligen?

Vad är motsatsen?

Är ett samhälle på tillbakagång, om mänskligheten slutar att ta ansvar för sina handlingar?

Kan ett samhälle sluta att utvecklas?

Reference article:

etik för samhällsvetare

Erik Blennberger

http://www.usq.edu.au/library/referencing/harvard-agps-referencing-guide

http://www.bokus.com/topplistor/bokustoppen

http://www.drivhuset.se/

http://www.hayworthreport.com/?gclid=CISK_ufyjL0CFePOcgod36EAdQ

http://www.brainyquote.com/quotes/topics/topic_love.html

http://www.madonna.com/

http://avicii.com/

Ligger vår arts storhet i att vi värderar alla människor lika? Är det möjligt?

Förmågor, frihet och fantasi

En skapande kraft.

Gör etik oss mänskliga?

Har våra olika uppfattningar betydelse för vår arts överlevnad?

Behöver vi etik?

Har vi en stark längtan till att alla människor ska har samma människovärde?

Är det ett beslut som leder till frihet för alla?

Ligger vår arts storhet i att vi värderar alla människor lika? Är det möjligt?

Reference article:

etik för samhällsvetare

Erik Blennberger

http://www.usq.edu.au/library/referencing/harvard-agps-referencing-guide

http://www.bokus.com/topplistor/bokustoppen

http://www.drivhuset.se/

http://www.hayworthreport.com/?gclid=CISK_ufyjL0CFePOcgod36EAdQ

http://www.brainyquote.com/quotes/topics/topic_love.html

http://www.madonna.com/

http://avicii.com/

Livskvalitet

Det finns saker och förmågor som vi behöver.

Vi behöver ekonomiska resurser, boende, sysselsättning och utbildning.

Vi behöver vår hälsa. Vi behöver kärlek, vi behöver gemenskap med andra, och vi behöver vänner och ett familjeliv.

Vi behöver en social ställning, meningsfull fritid.

Lycka …

Referensartikel:

Ethics Nämnden samhällsvetare

Erik Blennberger

http://www.usq.edu.au/library/referencing/harvard-agps-referencing-guide

http://www.bokus.com/topplistor/bokustoppen

http://www.drivhuset.se/

http://www.hayworthreport.com/?gclid=CISK_ufyjL0CFePOcgod36EAdQ

”Utbildning, rätt till arbete, bostad, sjukvård och omsorg. ”

Image

”Demokrati och delaktighet.”

”demokratins innebörd?”

”Demokratins väktare?”

”Politisk demokrati?”

”Varje person har en röst.”

”Medmänsklighet och förståelse för den enskilde.”

 ”Humanitet och Solidaritet.”

”Sympatisk framtoning.”

”Humanitetens medkänsla.”

”Vördnad för livet.”

”Demokratins och solidaritetens grunder.”

Svårt att acceptera slutet

Det är svårt att acceptera slutet på något, att släppa taget. Aktiemarknaden, Banker och pengar, har nått sitt slut, och världen behöver nya influenser.

Människor i världen kanske känner att det behövs mindre turbulens och mer av ett hållbart inte gammal och lånat.

Om du ger en rik person 100 kr han eller hon kommer att spara den i en bank, för att tjäna ränta, om du ger en person ur medelklassen samma belopp, 100 kr han eller hon kommer att spendera den som en konsument, köpa en skjorta eller livsmedel, eller till och med en öl. På detta sätt stimuleras konsumentmarknaden. Men i dag finns det 85 människor i världen som äger världen, och de behöver inte spendera pengar, de bara sparar pengar. Konsumentmarknaden dör.

Vi behöver inte pyramidspel för att världen ska  gå runt.

Människor med makt har misslyckats. Du kan inte bara beskatta människor, miljarder med människor, och sedan lämna dem med ingenting. Det kommer inte att fungera. Så, acceptera och släppa taget. Vår livsstil måste startas om och förnyas. Ut med det gamla och in med det nya.

Det är dags för människor att vara människor. Vitalisera mänskligheten och ödmjukt beteende.