”Utbildning, rätt till arbete, bostad, sjukvård och omsorg. ”

Image

”Demokrati och delaktighet.”

”demokratins innebörd?”

”Demokratins väktare?”

”Politisk demokrati?”

”Varje person har en röst.”

”Medmänsklighet och förståelse för den enskilde.”

 ”Humanitet och Solidaritet.”

”Sympatisk framtoning.”

”Humanitetens medkänsla.”

”Vördnad för livet.”

”Demokratins och solidaritetens grunder.”

Advertisements

Börja om…

sa77

Att lyssna är att se, är att förstå.

Att vara arg, besviken och ha förväntningar.

Vad väntar vi på? Att någon annan ska fatta beslut åt och för oss? att någon annan ska ”fixa” och lösa våra och alla problem i vår värld?

Vem är någon? Vem är dem?

Frågan är vad vill vi? vi som lever och andas på denna jord. Vill vi att våra liv kretsar runt, pengar makt och materiella saker?

Det är alltid lätt att ge någon annat ansvaret för vårt sätt att leva, subliminera vårt ansvar till någon annan. Men om detta sätt är så bra, varför är vi arga, bittra och har en stark känsla av besvikelse och övergivenhet.

Att välja politiker efter ideologi, är väl det naturliga, vi lär oss om olika ideologier i skolan, och där vaknar också ofta vårt politiska intresse.

Vi blir politiskt medvetna, politiskt övertygade. Vi tror på något. Känner samhörighet, delaktighet känslan av glädje och djupare förståelse om vad demokrati betyder just för mig.

Vi deltar.

Vi är en del av samhället.

Vi röstar.

Vi är vakna.

Men när missnöjet växer, övertygelsen vacklar, samhörigheten byts mot osäkerhet.

Ilska, besvikelse och missnöje tar över i våra liv. Vi är inte längre delaktiga utan, vi är iakttagare som tittar in utifrån. Vår politiska medvetenhet byts mot osäkerhet.

Politik bygger på förnyelse och tradition. Vi går till val för att se en förändring, vi tror på något vi är politiskt medvetna, politiskt övertygade om att dem vi röstar på ska infria det vi valt att tro på. Därför röstar vi. Ett tillstånd av förnyelse och trovärdighet.

Men om inget nytt skapas, samhället vitaliseras inte, känslan av att blivet bedragen av politiker och tjänstemän och banker.

Medvetenheten byts mot osäkerhet, trovärdigheten har bytts mot besvikelse och förakt.

Vad sker nu?

Missnöjet växer, hatet gror vi är inte längre del av något. Vi är besvikna.

Vad kan vi göra?

Lätt, vi byter livsstil.

Vi kan välja.

Bort med gamla politiker och gamla löften. Som inte går att förverkliga.

För att inget varar för evigt, och det går att ändra byta, leva.

Medvetenhet.

Ansvar.

Närvaro.

Hat, missnöje och förakt går att ändra på. Byt bort det som skapar negation, behåll det som ger positivitet.

Varför vara arg och besviken när jag är medveten om det kan jag också göra något åt det.

FRÅGOR FÖR VALÅR 2014

 1. Är den sittande makten svag?
 2. Blir de som har rikare?
 3. Blir fler fattiga?
 4. Har det skapas jobb?
 5. Har inkassobolagen oreglerad ränta?
 6. I så fall varför tillämpas inte lagen om ocker*
 7. Vad är Upplupen kostnad*? Är det inte för varor och tjänster?
 8. Varför kan banker och inkassobolag använda upplupen kostnad, som inte är reglerad?
 9. Varför får banker och inkassobolag moms av stat/skatteverket på skulder som de redan tar ocker för.
 10. Varför ska skattebetalarna betala till inkassobolag och banker moms via skatteverket?
 11. Varför utnyttjas folket av banker och inkassobolag?
 12. Borde vi rösta?
 13. Varför har vi fega lagstiftare?

  Se lagrum: *https://lagen.nu/1962:700#K9P5

ref. *http://sv.wikipedia.org/wiki/Upplupen_kostnad

Human, earth and Kindness?

DSCN7249

Being human

1) It can be described as the unalterable part of humanity that is inherent and innate to human beings and not dependent on factors such as gender, race or class. It includes concerns such as the meaning of life, the search for gratification, the sense of curiosity, the inevitability of isolation, or awareness regarding the inescapability of death.

2) Human condition including the ongoing search for ultimate meaning?

3) Several theories as to what humans all have in common. A popular example is that humans search for purpose, are curious and thrive on new information. High-level thought processes, such as self-awarenessrationality, and sapience, are considered to be defining features of what constitutes a person.It has been defined as humans’ capacity for good and evil.

 

Earth

        A place which we humans inhabit.

 Is it a sustainable activity?

Kindness

Does it still exist in people’s heart and mind?

                                                                                         Why do we need to care for others?

 

ref. http://en.wikipedia.org/wiki/Humanity

The master key…

DSCN7240

Politics is the practice and theory of influencing other people on a civic or individual level.

More narrowly, it refers to achieving and exercising positions of governance — organized control over a human community, particularly a state.

A variety of methods are employed in politics, which include promoting its own political views among people, negotiation with other political subjects, making laws, and exercising force, including warfare against adversaries.

Politics is exercised on a wide range of social levels, from clans and tribes of traditional societies, through modern local governmentscompanies and institutions up to sovereign states, to international level.

political system is a framework which defines acceptable political methods within a given society.

Modern political discourse focuses on democracy and the relationship between people and politics. It is thought of as the way we “choose government officials and make decisions about public policy“.

Have politicians succeeded? 

ref. http://en.wikipedia.org/wiki/Politics

Behind the Gates

gorilla22

Fear is frequently related to the specific behaviors of escape and avoidance, whereas anxiety is the result of threats which are perceived to be uncontrollable or unavoidable. 

It is worth noting that fear almost always relates to future events, such as worsening of a situation, or continuation of a situation that is unacceptable. Fear can also be an instant reaction to something presently happening.

All people have an instinctual response to potential danger, which is in fact important to the survival of all species. The reactions elicited from fear are seen through advantages inevolution. Fear can be a manipulating and controlling factor in an individual’s life.

ref. http://en.wikipedia.org/wiki/Fear

What does hate do to our environment?

idag17

Hatred (or hate) is a deep and emotional extreme dislike that can be directed against individuals, entities, objects, or ideas. Hatred is often associated with feelings of anger and a disposition towards hostility. Commonly held moral rules, such as the Golden Rule, oppose universal hatred towards another.

In psychoanalysis, Sigmund Freud defined hate as an ego state that wishes to destroy the source of its unhappiness. More recently, the Penguin Dictionary of Psychology defines hate as a “deep, enduring, intense emotion expressing animosity, anger, and hostility towards a person, group, or object.”Because hatred is believed to be long-lasting, many psychologists consider it to be more of an attitude or disposition than a temporary emotional state.

ref. http://en.wikipedia.org/wiki/Hatred