Kan ett samhälle sluta att utvecklas?

Alla är massivt upplysta?

Vi vet och kan?

En hållbar konstruktion, eller bara hållbart för en världs överlevnad?

Kan vår utgångspunkt vara ” bäst för alla människor?”. Krävs det då av oss att vi tar hänsyn till andra individer? eller kan vi bara använda orden? då ordnar det sig på så sätt att orden löser handlandet?

Idén vore fantastisk, men är den genomförbar?  kan vi lita på att när vi säger något så menar vi det, bokstavligen?

Vad är motsatsen?

Är ett samhälle på tillbakagång, om mänskligheten slutar att ta ansvar för sina handlingar?

Kan ett samhälle sluta att utvecklas?

Reference article:

etik för samhällsvetare

Erik Blennberger

http://www.usq.edu.au/library/referencing/harvard-agps-referencing-guide

http://www.bokus.com/topplistor/bokustoppen

http://www.drivhuset.se/

http://www.hayworthreport.com/?gclid=CISK_ufyjL0CFePOcgod36EAdQ

http://www.brainyquote.com/quotes/topics/topic_love.html

http://www.madonna.com/

http://avicii.com/

Advertisements

Är människors inställning, en social konstruktion?

Är människors inställning, en social konstruktion?

Eller en kulturell konstruktion?

Olika uppfattningar, olika syn på relevans, när det kommer till mänskliga värden?

Är det möjligt?

Ska vårt sätt att kommunicera, leda till förnuft och frihet…

Brist på förnuft, är det krig?

Om alla människor har lika värde, är  ilska inte svaret.

Samma värde, samma kärlek till livet…

Vad är skäligt?

Reference article:

etik för samhällsvetare

Erik Blennberger

http://www.usq.edu.au/library/referencing/harvard-agps-referencing-guide

http://www.bokus.com/topplistor/bokustoppen

http://www.drivhuset.se/

http://www.hayworthreport.com/?gclid=CISK_ufyjL0CFePOcgod36EAdQ

http://www.brainyquote.com/quotes/topics/topic_love.html

http://www.madonna.com/

http://avicii.com/

Själva livet är ett ansvar som bör vårdas och växa för att nå sin fulla potential.

Sympati…

Är det möjligt att vara solidariska med alla människor? Även grupper som det är svårt att känna sympati med.

Uttalade våldsföreträdare?

Det är tveksamt

Med alla människor

Med allt levande

Uttryck för vårt egenintresse.

Konsekvensbedömning, att behålla någon form av trovärdighet.

Etisk inställning, mot samhällslivet.

Självklart ska det finnas kärnvärde, ett grundläggande behov hos mänskligheten.

Själva livet är ett ansvar som bör vårdas och växa för att nå sin fulla potential.

Reference article:

etik för samhällsvetare

Erik Blennberger

http://www.usq.edu.au/library/referencing/harvard-agps-referencing-guide

http://www.bokus.com/topplistor/bokustoppen

http://www.drivhuset.se/

http://www.hayworthreport.com/?gclid=CISK_ufyjL0CFePOcgod36EAdQ

http://www.brainyquote.com/quotes/topics/topic_love.html

http://www.madonna.com/

http://avicii.com/

Varje persons röst har en betydelse

Identifiera

Egen identitet

Allas rätt

personer

Vissa

Ett sätt att se på saker

En förutsättning

Komplikation

Exempel

Nivåer

Organisatoriskt

Observans

Risker

Önskvärt

Aktuellt

Kreativ mångfald

Tvärtom

Substans

Gradvis

Tema

Regler

Rimligt omdöme

Varje persons röst har en betydelse

Avvakta, process, bidra, samhörighet och acceptans

Reference article:

etik för samhällsvetare

Erik Blennberger

http://www.usq.edu.au/library/referencing/harvard-agps-referencing-guide

http://www.bokus.com/topplistor/bokustoppen

http://www.drivhuset.se/

http://www.hayworthreport.com/?gclid=CISK_ufyjL0CFePOcgod36EAdQ

Likhetsprincipen

Likhet

Prestation

Kompensation

Rättigheter …

Process

Jämställdhet

Medborgare …

State

Medborgare

Land

Likhetsprincipen…

Reference article:

etik för samhällsvetare

Erik Blennberger

http://www.usq.edu.au/library/referencing/harvard-agps-referencing-guide

http://www.bokus.com/topplistor/bokustoppen

http://www.drivhuset.se/

http://www.hayworthreport.com/?gclid=CISK_ufyjL0CFePOcgod36EAdQ

Börja om…

sa77

Att lyssna är att se, är att förstå.

Att vara arg, besviken och ha förväntningar.

Vad väntar vi på? Att någon annan ska fatta beslut åt och för oss? att någon annan ska ”fixa” och lösa våra och alla problem i vår värld?

Vem är någon? Vem är dem?

Frågan är vad vill vi? vi som lever och andas på denna jord. Vill vi att våra liv kretsar runt, pengar makt och materiella saker?

Det är alltid lätt att ge någon annat ansvaret för vårt sätt att leva, subliminera vårt ansvar till någon annan. Men om detta sätt är så bra, varför är vi arga, bittra och har en stark känsla av besvikelse och övergivenhet.

Att välja politiker efter ideologi, är väl det naturliga, vi lär oss om olika ideologier i skolan, och där vaknar också ofta vårt politiska intresse.

Vi blir politiskt medvetna, politiskt övertygade. Vi tror på något. Känner samhörighet, delaktighet känslan av glädje och djupare förståelse om vad demokrati betyder just för mig.

Vi deltar.

Vi är en del av samhället.

Vi röstar.

Vi är vakna.

Men när missnöjet växer, övertygelsen vacklar, samhörigheten byts mot osäkerhet.

Ilska, besvikelse och missnöje tar över i våra liv. Vi är inte längre delaktiga utan, vi är iakttagare som tittar in utifrån. Vår politiska medvetenhet byts mot osäkerhet.

Politik bygger på förnyelse och tradition. Vi går till val för att se en förändring, vi tror på något vi är politiskt medvetna, politiskt övertygade om att dem vi röstar på ska infria det vi valt att tro på. Därför röstar vi. Ett tillstånd av förnyelse och trovärdighet.

Men om inget nytt skapas, samhället vitaliseras inte, känslan av att blivet bedragen av politiker och tjänstemän och banker.

Medvetenheten byts mot osäkerhet, trovärdigheten har bytts mot besvikelse och förakt.

Vad sker nu?

Missnöjet växer, hatet gror vi är inte längre del av något. Vi är besvikna.

Vad kan vi göra?

Lätt, vi byter livsstil.

Vi kan välja.

Bort med gamla politiker och gamla löften. Som inte går att förverkliga.

För att inget varar för evigt, och det går att ändra byta, leva.

Medvetenhet.

Ansvar.

Närvaro.

Hat, missnöje och förakt går att ändra på. Byt bort det som skapar negation, behåll det som ger positivitet.

Varför vara arg och besviken när jag är medveten om det kan jag också göra något åt det.

How to accept the end…

Image

It’s difficult to accept the end of something, letting go. Stock market, Banks and money, have run it´s course, and now the world needs new influences.

People of the world might feel the need for less turbulence and more of a sustainable future.Something new, not old and borrowed.

If you give ha rich person 100 $ he or she will save it in a bank, to earn interest,  if you give a person from the middle class the same amount, 100 $ he or she will spend it, in a consumer way, buying a shirt or food, or even a beer. In this way the consumer market stimulates. But today there are, 85 people in the world that owns the world, and they don’t spend money, they just save it. So, the consumer market is dying.

We don’t need pyramid games to make the world go around.

So people in power have failed. You cannot just tax people, billions of people, and then leave them with nothing. It’s not going to work. So, accept and let go. Our way of life needs to rebooted and renewed. Out with the old and in with the new.  

It’s time for humans to be humans. Vitalize humanity and humble behaviour.

non political non religious

Copyright © 2014 Neo Galleria All Rights Reserved.