16) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Nynäshamn kommun antal 26 573 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 29,8%  ingen känd inkomst 60,4%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Kommunens nettokostnader beräknas öka med ca 10,6% under perioden 2012-2015 som ett resultat av befolkningstillväxten. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen beräknas öka med 11,1%. Målsättningen är att balanskravet upprätthålls under hela perioden. Soliditeten ökade under 2010 till 5.4% till följd av försäljningsintäkter, återbetalning av fordringar samt ett positivt resultat”

http://www.nynashamn.se

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

Advertisements

Vilken Standard Följer Ditt Ideal?

Modeller

Oj oj oj,

Såg du den där bilden? Den där affischen? Den där förvrängda återspeglingen av den så kallade verkligheten?

Vad SNYGG den var, eller hur? Nej, den var inte snygg.

Tyvärr, den är inte snygg, det är bara något som vi har lärt oss att tycka. Beviset för det? Jo, för vad som klassas som “snyggt” skiljer sig från kultur till kultur och från samhälle till samhälle.

Här försöker vi platta vårt hår, sola i solarium och träna bort alla spår av fett.

Andra sätter in silikonutfyllnader, bleker sin hud och tycker om stora kroppsformer.

Och ännu fler variationer kan hittas på det här.

Men, det visar på att det vi tycker är snyggt påverkas av en “norm”. En norm som driver på allt för många hjul i ett samhälle. Något som ger makt till människor med pengar.

Fint, vi går djupare in i vår fina konspirationsteori (och säg gärna emot om ni tycker annorlunda).

Så det finns alltså en hel marknad som drivs av att trycka ut ideal som är “det rätta sättet att vara på”.

Modeller, designers, klädproducenter, smink, hårprodukter, krämer, skor, jackor och allt annat som adderar normen till en persons utseende får flera aktörer att rulla på. Och rulla in mera pengar till dem själva.

Når man inte upp till dessa ideal kan man istället ägna sig åt att må dåligt, utveckla depression och ta ut denna stress med hjälp av destruktivt beteende.

Välkommen till ätstörningar, sjukdomar och självmordsbenägenhet.

Ska man sedan ta sig ur detta så sysselsätts en del psykologer, läkare och coacher.

För dessa vet tydligen vad som är bäst för en annan, så länge de får sina pengar. (Tänk på att det till och med funnits fall där de skrivit ut medicin som de är sponsrade av…tack, det känns ju tryggt).

Ok.

Kan man inte bara få vara den man är? Varför ska man behöva trycka in sig i en standard? Göra om sig för att passa in i en norm som byter varje år för att “det nya modet” ändras?

Och tyvärr handlar det inte “bara” om utseende.

Villa, Volvo, Vovve har man ju hört förut och ett simpelt uttryck som detta har redan byggt upp ett ideal för ett helt liv.

Nej, vi vill vara som vi är och arbeta med det vi tycker om. Vi vill inte sättas in i fack och följa andras standarder och tillfälliga normer.

– Vilken standard följer ditt ideal? –

Fundera på den och kommentera gärna nedan.