Ungdomsstyrelsen anser inte att unga vuxna i Utanförskap är att vara i minioritet

Coat of arms of the municipality of Stockholm,...

Coat of arms of the municipality of Stockholm, Sweden. (Photo credit: Wikipedia)

Från: noreply@ungdomsstyrelsen.se [mailto:noreply@ungdomsstyrelsen.se]
Skickat: den 7 november 2013 19:09
Till: info@kontor14.se
Ämne: Beslut från Ungdomsstyrelsen

Ser meddelandet konstigt ut? Klicka här för att öppna mejlet i din webbläsare

Beslut
2013-11-07

 
Dnr 1843/13

Projekt NEO GALLERIAN
c/o Kontor 14 HB
Månskärsvägen 9
14175 KUNGENS KURVA

Beslut om Jämställdhet bland nationella minoriteter 2013

Ungdomsstyrelsen har den 7 november 2013 beslutat att avvisa er ansökan.

Skälen för beslutet

Enligt regelverket för bidragsformen är organisationen inte behörig att få bidrag.

Bidraget kan endast sökas av nationella minoriteters egna organisationer.

Övriga upplysningar

Beslutet får inte överklagas. Om ni vill veta mer om hur Ungdomsstyrelsen granskar och bedömer ansökningar så kan ni läsa mer om det här:
Länk: www.ungdomsstyrelsen.se/bidrag-artikel-krav-for-projekten.
Om ni har frågor om beslutet kontakta handläggaren för mer information.

Beslutet har fattats av Fredrik Wikström, chef för enheten för organisationsstöd, efter föredragning av Helena Lundgren, handläggare.

Vänliga hälsningar

Helena Lundgren
handläggare

helena.lundgren@ungdomsstyrelsen.se


© Copyright 2010, Ungdomsstyrelsen, Box 17 801, 118 94 Stockholm, Sverige
Besöksadress: Medborgarplatsen 3, 11 tr
(T-bana Medborgarplatsen, pendeltåg Södra Station) | Hitta hit
Telefon växel: 08-566 219 00, Fax: 08-566 219 98
e-post: info@ungdomsstyrelsen.se, webbmaster: usred@ungdomsstyrelsen.se
Advertisements

26) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Vaxholms kommun antal 4 857 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 60 % ingen känd inkomst 52 %

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Slutresultatet blev dock ett skattenetto i enlighet med budget”.

http://www.vaxholm.se/dman/Document.phx?cmd=download&action=view&documentId=aw14813174110462

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

Life Purpose and Life Intentions…

25) Välfärdens sista andetag…

The seat of the County Administrative Board of...

The seat of the County Administrative Board of the Stockholm County, at Hantverkargatan 29 in Sweden. The flags are (from left to right), the European flag, the flag of Sweden and the flag of the County of Stockholm. (Photo credit: Wikipedia)

Stockholms län 2013

Värmdö kommun antal 39 616 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 46,4% ingen känd inkomst 57 %

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Den kommunala skattesatsen sänks för år 2012 från 20,28 till 20,13 kr”.

https://www2.varmdo.se/dman/Document.phx?documentId=nw29111162116430&cmd=download

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

Life Purpose and Life Intentions…

24) Välfärdens sista andetag…

Coat of arms of the county of Stockholm, Sweden.

Coat of arms of the county of Stockholm, Sweden. (Photo credit: Wikipedia)

Stockholms län 2013

Österåker kommun antal 40 370 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 40,4%  ingen känd inkomst 61,9%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2) * svår åtkomst när det kommer till budget i Österåker kommun, se PDF fil nedan.

http://www.osteraker.se/download/18.baf5e6c13320acb504800014189/Budget+2012.pdf

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

Life Purpose and Life Intentions…

23) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Vallentuna kommun antal 31 480 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 48,6%  ingen känd inkomst 61,10%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)”Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande den interna kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig”.

http://dok.vallentuna.se/files/demokrati/revisionens%20granskningar/2012/granskning%20av%20del%e5rsrapport%202012.pdf

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

Life Purpose and Life Intentions…

22) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Upplands Väsby kommun antal 37 594 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 36,6%  ingen känd inkomst 61,8%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till 2% av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag”.

http://www.upplandsvasby.se/download/18.6bf599351336b0aec868000902/Fler%C3%A5rsplan+2012-2014.pdf

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

20) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Botkyrka kommun antal 86 990 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 40,1%  ingen känd inkomst 65,5%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Utsikterna för 2012 ser svagare ut än vad vi räknade med i våras. De senaste skatteintäktsprognoserna innehåller lägre antaganden om skatteunderlagets utveckling som gör att vi nu får räkna med en mindre ökning av skatteintäkterna 2012”.

http://www.botkyrka.se/SiteCollectionDocuments/Kommun%20och%20politik/Ett%C3%A5rsplan%202012.pdf

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

Life Purpose and Life Intentions…