Walking The Distance

Advertisements

15) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Södertälje kommun antal 89 990 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 27,9% ingen känd inkomst 68,9%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Årets resultat är sämre än föregående år med ett undantag, tre av de tio områden för vilka det finns verksamhetsmål har utfallet ”Bra” vilket inget Hade föregående år. Målet för God ekonomisk hushållning uppfylls dock inte”.

http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Ekonomi/Arsredovisning/

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.