Humor i sin enkelhet utvecklar vår medkänsla… medkänsla för andra

Artighet

Klokhet

Behärskning

Mode

Rättvisa

Generositet

Medkänsla

Barmhärtighet

Tacksamhet

Enkelhet

Tolerans

Renhet

Mildhet

Ärlighet

Humor

Kärlek…

Reference article:

Etik för samhällsvetare

André Comte Sponville

Erik Blennberger

http://www.usq.edu.au/library/referencing/harvard-agps-referencing-guide

http://www.bokus.com/topplistor/bokustoppen

http://www.drivhuset.se/

http://www.hayworthreport.com/?gclid=CISK_ufyjL0CFePOcgod36EAdQ

http://www.brainyquote.com/quotes/topics/topic_love.html

http://www.madonna.com/

http://avicii.com/

Advertisements

Snygghet

Måttlighet

Tystlåtenhet

Ordning

Beslutsamhet

Sparsamhet

Arbetsamhet

Uppriktighet

Rättvisa

Snygghet

Lugn

Ödmjukhet

Benjamin Franklin…

När du vaknar känner du ett engagemang, känner du kärlek och innerlig medkänsla?

Reference article:

Etik för samhällsvetare

Erik Blennberger

http://www.usq.edu.au/library/referencing/harvard-agps-referencing-guide

http://www.bokus.com/topplistor/bokustoppen

http://www.drivhuset.se/

http://www.hayworthreport.com/?gclid=CISK_ufyjL0CFePOcgod36EAdQ

http://www.brainyquote.com/quotes/topics/topic_love.html

http://www.madonna.com/

http://avicii.com/

Kan näringslivet navigera genom vår värld utan att krossa den?

Kan näringslivet navigera genom vår värld utan att krossa den?

Förmåga…

Utvecklas näringslivet på ett humant sätt?

Energi…

Är ekonomin en makt som styrs av service eller kompetens?

Saklighet…

Är ekonomin negativ mot mänskligheten?

Kunskap…

Är mänskligheten i ett utsatt läge när det kommer till pengar?

Resurser…

Effektivitet är det ett bra sätt att förvalta medkänsla?

Reference article:

Etik för samhällsvetare

Erik Blennberger

http://www.usq.edu.au/library/referencing/harvard-agps-referencing-guide

http://www.bokus.com/topplistor/bokustoppen

http://www.drivhuset.se/

http://www.hayworthreport.com/?gclid=CISK_ufyjL0CFePOcgod36EAdQ

http://www.brainyquote.com/quotes/topics/topic_love.html

http://www.madonna.com/

http://avicii.com/

Flexibilitet…

Vad är din utgångspunkt? Vad brinner du för?

Kan vi kasta in handduken när det kommer till “samma värde”?

Kan vi kasta in handduken när det kommer till “samma värde”?

Har vi passerat möjligheten till att känna att alla har samma värde som individer?

Eller är det enbart orden som innebär något? Och vårt agerande något annat?

Har vi gett upp slaget om ” Samma värde oavsett vem du är”.

Reflektion…

Behandlas vi lika när det kommer till, rättsväsende, grundutbildning, sjukvård, äldreomsorg och socialt arbete?

Mänskliga rättigheter och humanitet…

Vad är skäligt för dig?

Reference article:

Etik för samhällsvetare

Erik Blennberger

http://www.usq.edu.au/library/referencing/harvard-agps-referencing-guide

http://www.bokus.com/topplistor/bokustoppen

http://www.drivhuset.se/

http://www.hayworthreport.com/?gclid=CISK_ufyjL0CFePOcgod36EAdQ

http://www.brainyquote.com/quotes/topics/topic_love.html

http://www.madonna.com/

http://avicii.com/

Maktdelningsprincipen

2013-08-12 15.02.23

Those that are most slow in making a promise are the most faithful in the performance of it”.
Jean-Jacques Rousseau

“Maktdelningsprincipenmaktfördelningsläran, är en doktrin som innebär att den offentliga makten i en stat konstitutionellt fördelas på olika maktpoler, för att dessa ska uppväga och utöva kontroll över varandra i syfte att förhindra maktmissbruk. Maktdelningsprincipen är ett fundamentalt begrepp i moderna parlamentariska demokratier och utgör en av dess grundvalar. Sverige och andra nordiska länder är del av några få länder som inte tillämpar en tydlig maktdelningsprincip, då dessa istället tillämpar folksuveränitetsprincipen vilken innebär att all offentlig makt utgår från folket (RF 1:1) och där folkets representanter i Riksdagen har den slutgiltiga makten i samtliga frågor, detta då den verkställande och dömande makten i praktiken utgår ifrån parlamentet. USA och Storbritannien är länder med en tydligt maktdelning och där principen om denna har fått ett stort genomslag”.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Maktdelningsprincipen

Lögnen helgar medlen…

sal123

Lögnen helgar medlen…

Jag undrar över kristna högern i USA, den kristna högern tror inte på evolutionen, utan (1 Mos 2:21–22) Gud skapade världen, för ca: 5000 år sedan. Okej, de anser att kvinnor inte har rätt att bestämma över sin egen kropp, att abortera ett foster är mord, och endast Gud får ge och ta liv, men det är ok att avrätta en vuxen individ för att den har begått en kriminell handling. Är kristna högerns budskap att de är Gud?

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=864400

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/tro-och-pengar-i-helig-allians/

En annan sak som jag undrar över är, Fossila bränslen som är olika energikällor i form av kolväten, som kommer från äldre geologiska perioder, och som kan påträffas på eller under marken. Den biogeniska teorin, utgörs de fossila bränslena av rester av forntida djur och växter som bäddats ner i jorden och sedan under högt tryck och värme brutits ner till sina beståndsdelar (huvudsakligen kol och kolföreningar). Enligt den abiogeniska teorin utgörs de fossila bränslena av resultaten av kemiska processer under jordens forntid. http://www.nrm.se/besokmuseet/utstallningar/4miljarderar.129.html

Dessa bränslen är mycket kommersiellt viktiga.  kristna högern har tjänat väldigt mycket pengar på fossila bränslen. Men hur går det ihop? De tror inte på evolutionen, forntiden har aldrig existerat. Eller går alltid pengar för sanning? Kan man vara andligt religiös och kommersiellt listig när det kommer till att tjäna pengar, vad är då begär, girighet och lögn? http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=656334